Nr. 27 måger og terner Nr. 2

Per Bangsgaard´s hjemmeside.