Nr. 45 pommeransfugle Nr. 1

Per Bangsgaard´s hjemmeside.