nr. 57 gæs og ænder Nr. 3

Per Bangsgaard´s hjemmeside.