Nr.v 12 traner - med flere. Nr. 1

Per Bangsgaard´s hjemmeside.