havørne -fiskeørne Andre rovfugle

Per Bangsgaard´s hjemmeside.