ænder - gæs og vadefugle

Per Bangsgaard´s hjemmeside.