sortspætter i Gråsten skov

Siden opdateret d. 06-07-2016

Per Bangsgaard´s hjemmeside.

 

 

Sortspætte (Dryocopus martius)

 

Klasse: Fugle (Aves)

Orden: Spættefugle (Piciformes)

Familie: Spætter (Picidae)

 

Kendetegn: Sortspætte har en længde på 40-46 cm og et vingefang på 67-73 cm. Den er på størrelse med en kragefugl og er derved Eurasiens (Asien/Europa) største spætte. Sort og har hvidlige øjne. Hannen har rød isse, hvor hunnen kun har rød nakkeplet. Langhalset, meget kantet nakke. Man bemærker i øvrigt dens lange flotte halefjer. Juvenile: ligner til forveksling adult, men er mere mat brunsort. Rødlige partier er i starten dækket af sorte fjerspidser. Når ungerne er flyvefærdige har de blågrå øjne.

Flugt: flagrende, med dybe langsomme vingeslag, ofte med lidt hævet hoved.

 

Stemme: Imponerende høj, som fuglen er stor og sort. Her nævnes: Hele året høres dens advarsels/flugtkald; "krryck krryck krryck" og lige før landing "kliiiiiæh". Sang: metallisk "koih kvi kvi kvi kvi". Om foråret høres dens høje trommen "maskingeværsalve" af 2-3 sekunder med hele 20-25 slag. En lyd, som kan høres i op til 2-3 kilometers afstand.

I vinteren 2014 fandt jeg ud af at der var sortspætter i Gråsten skov. Prøvede at finde ud af hvor rede hullet var en fotoven fandt reden i foråret 2015.

 

det var så sendt vi fandt hullet et ungerne nok var fløjet af reden men vi kunne nu holde øje med træet.

 

Kontakte Hans Ckristensen i Tønder ,da det er ham der ringmærker og registrerer alle sortspætter i det Sønderjyllland + et par steder i nord Tyskalnd.

 

Hans kontrolerede reden og fandt ud af at det var en hun der ikke var ringmærket .Det blev den i vinteren 2015/2016 .Hans mente det var en hun på ca. 4-5 år gammel..

 

Nu ventede vi spændt på hvad der ville skr i 2016 og omkring marts måned kom en han til og de skiftede nu til at passe på reden ,fordi spætmejser og hulduer gerne vil overtage reden .

 

men det gik heldigvis godt .Omkring 10 april regner jeg med de havde æg og nu var det jo spændende at se hvordan de ville opfører sig. Fuglene skiftes til at ruge og hannen tog nok den største tørn på dette felt .Tror også det var hannen der rugede om natten.

 

Sidst i april måned regnede med at der var unger og kunne se i starten af maj måned at fuglene kom tider til hullet for at fodrer. Omkring d 5 maj var begge fugle ude af hullet samtidigt og nu var ungerne så store at de måtte fodrer begge to.

Kontakte Hans og fortalte disse oplysninger så vi blev enig om at ungerne skulle have ring på d 10 maj..

Ungerne fik ring på denne dag og der var 3 unger i reden ,Desværre var den ene af ungerne langt bagefter i størrelse og den forsvandt også hurtigt efter ringmærkningen.

Det er fantastisk at se Hans ringmærke ungerne .fra han starter og til ungerne er i reden går der kun mellem 20-25 minutter .De gamle fugle var hurtigt på reden igen,så det påvirker heldigvis ikke fuglene at man tager unger ud for at sætte en ring på.

Rede hullet sidder ca. i 10 m højde så det er jo lidt svært at komme op og ned med en rebstige .

 

Ungerne fløj af reden omkring d 20 maj og de vender aldrig tilbage til reden igen

 

Her i 2016 blev der desværre ingen unger da først spætmejserne og senere hulduerne der over tog reden .Hulduerne ruge i hullet.

 

Her i september 2017 er sortspætterne vendt tilbage til reden så mon ikke der kommer unger i 2018

 

Gråsten skov 2018

 

her d 26 april ruger sortspætterne igen i Gråsten skov .Som jeg ser det er det 2 nye fugle der er i gang Hannen er ihverfalde ny da den ingen ring har på.Det havde den gamle han .Tror heller ikke . hunnen har ring på og hvis ikke den har dette er det også en ny hun .

Der skal så komme unger omkring 3-5 maj .

Året er forløbet godt.

Det er 2 nye fugle der har ynglet i år ,da ingen af dem har ring på.

D. 24 maj blev ungerne ringmærket .Der var 3 flotte unger .2 hunner og 1 han .Den ene hun var et par dage bagefter de andre men skule nok klarer sig.

Ungerne er blevet passet godt og de er fløjet af reden omkring5-6 juni

 

Hullet sidder 11,30 m oppeog er 34 cm dym .Diameter på hullet er ca. 10 cm

 

Vejret har været perfekt til dem ,da det har været sol og varme hele maj måned ,såungernehar kunne klare sig uden problemer.

 

 

Sortspætterne i Gråsten skov fra 2014

 

 

efter at have hørt sortspætten flere gange i Gåsten skov ,lykkedes det i efteråret 2014 at finde dens redetræ

 

 

jeg kontaktede Hans Christensen i Tønder og han kom til Gråsten for at finde ud af om det var et ynglehul Og det var det.

 

 

 

Hans kontaktede skovvæsnet og fik træerne registereret så de ikke bliver fældet Hultræerne bliver opmærket med HT ( hultræ)

 

 

sortspætterne overnatter i hullet det meste af året.Kommer normalt til hullet omkring en halv time før solnedgang .

 

 

 

 

når vi kommer hen omkring marts måned bruger de hullet mere fordi de er bange for at spætmejsen eller hulduerne overtager hullet.

 

 

da jeg fandt reden var det en hun uden ring der boede i hullet.Hans fik den ringmærket i januar 2015 og hen mente hunnen er ca 3-4 år gammel.

 

 

 

hen i marts måned bliver hullet gjort klar til at de kan yngle Normalt kommer der æg omkring 10 april Får nomalt mellem 2-4 unger

 

 

 

når fuglene ruger skiftes de til at ruge .Normalt er det hannen der har nattevagten De ruger i ca. 12-14 dage og ungerne er i reden i ca. 28 dage.

 

omkring 1 maj 2015 regner jeg med der er unger i reden.

 

 

 

jeg kontakter Hans og vi regner frem til at ungerne skal ringmærkes omkring 10 maj

 

 

 

 

 

medens de ruger skiftes de til at ruge og de er ca. væk 1-1,5 time ved hvert skift

 

 

ungerne blev ringmærket d- 11 maj. Der var 3 unger i reden men den ene døde desværre da den var langt efter de andre i størrelse.

 

 

Hans christensen stod for ringmærkningen .Først med bue og pil skyder han over en gren der sidder over hullet .Til pilen er bundet en fiskesnøre.

 

 

 

 

 

 

 

første skud og pilen er over grenen. Derefter bliver der bundet en lidt tykkere snor til fiskesnøren og den bliver trukket over grenen.

 

 

 

 

 

drefter bliver der bundet et lidt tykker snor til den der er hejset op og tilsidst bliver regstigen bundet til snoren .Den bliver hejst op så den er over hullet.

 

 

rebstigen bliver nu hest helt op og snoren fra den bliver bundet til et træ så det er sikkert at klatreop til hullet .,som er i 12 m. højde.

 

 

Hans kravler nu op af rebstigen med en tøjpose i munden som skal bruges til at frgte ungerne op og ned fra reden.

 

 

 

 

 

 

 

huller er som sagt i ca.12 m højde og reden dybte er 34 cm. Der er 3 unger i reden som nu kommer i tøjposen.

 

 

så er det ned at stigen med ungerne for at veje dem og måle dem inden ringen kommer på benet.

 

 

 

 

alle 3 unger bliver ringmærket men den ene forsvinder desværre da den alt for lille i forhold til de 2 andre.

 

 

 

ringene har et nummer og årsdal og alt bliver noteret så hvis man støder på fuglen igen ved man hvor den kommer fra.

 

 

 

 

 

 

 

svingfjerene bliver målt og ungerne vejes .

 

 

 

her ses hvordan ringen sættes på og hvordan svingfjerene bliver målt Ungerne er en han og hun Den lille måske en hun

 

 

 

 

 

 

så er det op med ungerne igen .Hele procesen tager mellem 20-25 minutter.En halv time efter vi var færdigt var de gamle fugle i hullet igen

 

 

 

de første billeder af unger tog jeg d. 21 maj .De gamle fugle kom ca. med 1 times mellerum for at fodrer ungerne.

 

 

som man se på nogle af billederne er det myreæg der fodres med

 

 

derfor skal der både løvskov og granskov for ar de kan yngle

 

 

det er den sidste gng jeg ser ungerne i Gråsten skov i 2016 Det er d. 26 maj

 

 

 

ungerne er nu snart flyvefærdig og kan forlade reden

 

 

når ungerne forlader reden kommer de ikke tilbage til denne .

 

 

de forlod reden d. 28 maj

 

 

billederne her er nu fra 2017

 

hullet bliver gjort klart til næste kuld æg her i 2017

 

 

 

 

hunnen har overnattet i hullet hele vinteren for at passe på redehullet for spætmejser ikke skal overtage den.

 

 

 

da vi kommer hen til marts måned støder hannen til og han er nu en del i hullet for at beskytte den.

 

 

 

de næste nilleder fra omkring d 20 marts 2017 hvor fuglene prøver at gøre reden klar.

 

 

billederne stammer fra Gråsten skov 2017 - forår.

 

 

det hele så lovende ud på dette tidspunkt

 

 

de næste billeder er fra Gråsten d 27 marts .Sidste jeg så de gamle fugle da reden blev overtaget af et par spætmejser.

 

 

fuglene blev i området .Hvorfor der ikke kom æg kan der være mange årsager til ,men vi håber på unger igen her i 2018

 

redehullet blev først overtaget af et par spætmejser ,som så senere blev genet væk af et par huldue som så har ynglet i hullet.

 

 

 

heldigvis var der andre steder i Sønderjylland det bedre med rugningen Her er Hans ved at ringmærke 3 unger Det sker d 11 maj 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

det blev til 2 hanner og en hun Det der store og flotte unger som snart vil forlade reden.

 

 

et 3 sted i Sønderjylland kom der også unger .Det her er fra d.12 maj 2017

 

 

 

kuldet her var på 5 unger og af de 1100 unger Hans Christen har ringmærket er dette den største kuld han har haft

 

de sidste bileder af ungerne i 2017.Jeg skulle desværre på ferie så d. 13 maj var sidste dag jeg så ungerne

 

 

reden bliver undersøgt og man vil være sikker på der ikke er andre fugle der bruger hullet

 

 

 

fulgte desværre kun fugle i 5 dage ,men håber da næste år jeg kan være med hele vejen.

 

 

 

 

 

 

 

de gamle fugle var meget tillidsfulde og man kunne stå meget tæt på uden problemer .

 

de gamle fugle kom ca. hver 1/2 time for at fodre .Som man kan se på billederne fodrer de meget med skovmyreæg

 

 

 

 

skov myre æggene finder de i granskove .Derfor skal der både hver løvskov og granskov for at de kanyngle.

 

 

 

redehullet er fra ca. 8 m. til ca. 12 m gravet i frisk bøgetræ . Hullet i Gråsten skov var ca. 24 cm dyb

 

ungerne forlader reden ca. omkring 20 maj .Det passer med mange af parrerne da føden jo skal passe med ungerne

 

 

både han og hun fodrer ungerne .Når de forlader reden vender de ikke tilbage til denne.

 

 

 

fra reden i Gråsten skov d 26 april 2018 -Sortspætterne ruger nu på æg.

 

 

 

her i 2018 lykkedes det igen at få sortspætte unger i Gråsten skov .Der er 3 unger 2 hunner og en han

 

 

 

ungerne blev ringmærket d 24 maj og her er de ca. 18-19 dag gammel .De vil blive i reden ca. 8-9 dage mere

 

 

 

det er Hans Cristensen fra Tønder der står for ringmærkningen.Fuglene bliver målt på slagfjer og halefjer - vejet - næbbet målt

 

 

træet er 11,5 m høj - hullet har en diameter af ca. 10 cm - redehullet har en dybde af 33 cm .Hele processen tager tager ca. 25 minutter

 

her i 2018 er der 20 par sortspætter der yngler .Kuldene størrelse ligger mellem 3-4 Største kuld er på 5 stk som var i 2017

 

 

 

parret i Gråsten skov er 2 nye fugle. Først kom en han til uden ring her i vinter og i marts måned er den gamle hun blevet skiftet ud med en ny hun uden ring

 

 

 

billederne her er fra d .30 maj 2018 Viser ungerne i Gråsten skov som nu er omkring 24-25 dage gammel

 

 

 

ungerne er nu flyvefærdigt og vil fprlade reden inden 1-2 dage d 3 juni