fugle i naturen 2017-18

Siden opdateret d. 06-07-2016

Per Bangsgaard´s hjemmeside.

 

 

 

blåkærhøg hun

 

 

 

dobbelt bekkasiner ved Marsken efterår 2017

 

 

 

dobbelt bekkasiner samme sted

 

 

blisgæs samme sted

 

 

 

sivsanger

 

 

fiskeørn Gråsten september 2017

 

 

 

fiskeørn samme sted

 

 

 

hjejler oktober 2017

 

 

 

pibeænder 2017

 

 

 

lærkefalg 2017

 

 

 

lærkefalk

 

 

 

sorthalset lappedykker

 

 

spurvehøg

 

 

pibesvaner 2017

 

 

 

pibesvaner 2017

 

 

 

træløber 2017

 

 

 

tårnfalk med mus 2017

 

 

 

tårnfalk

 

 

 

skægmejse 2017

 

 

skægmejse 2017

 

 

sølvhejrer .Marsken 2017

 

 

traner Efterår 2017

 

 

vandstæren fra Viddåen i Tønder d. 4 november

 

 

vandstæren fra Hejrebækken i Gråpsten skov d 2 -1- 2018

 

 

pibeænder ved Margrethe søen d 4 januar 2018

 

 

 

laver en bog om biæderen med mine niotater

 

 

har i november 2017/januar 2018 sat 10 perleuglerkasser op i Gråsten skov

 

 

har også 10 redekasser op til vendehals samme sted

 

 

mosehornuglen fotograferet ude i Tøndermarsken d 8 januar 2018

 

 

 

Tønder marsken d 8 januaar 2018 første billede er en bomlærke - de næste 5 billeder er af bjergirisk

 

 

2 billeder af vinter vågen Tønder marsken alm.musvåge

 

 

blisgæs og bramgæs bramgæs sjaggeren

 

 

 

blå kærhøg hun sølvhejre

 

 

 

sangsvaner / knopsvaner

 

 

 

sangsvaner lille skallersluger

 

 

gråsisken ved Tønder marsken d 8 januar 2018

 

 

 

fra Tønder mrsken d 30 januar 2018 - fjeldvåger

 

 

 

fjeldvåge sølvhejrer

 

 

 

de sidste billeder fra Tønder marsken d 30 januar - først fjeldvåege - så 2 billeder af en rørhøg hun

 

 

sjagger fra samme dag.

 

 

lille lappedykker i vinterdragt .Gråsten d 3 februar 2018

 

 

 

vandstæren fra bækken i Gråsten skov .D.5 februar 2018

 

 

 

de næste billeder er fra samme sted ,men i dag var der lidt mere sol. tirsdag d 6 februar

 

 

 

musvåger fra Tønder marsken d 8 februar 2018

 

 

havørenen Marsken d 8 februar tårnfalken fra samme tur

 

 

blå kærhøg hun marsken d 8 februar

 

 

 

2 første biileder er af lille lappedykke hanner .Det sidste billede er af en lille lappedykke hun Marsken d 8 februar

 

 

 

spurvehøg i vores have d. 16 marts lille skallesluger i slotssøen 16-3

 

 

 

 

gr31ønsisken hanner og hunner Gråsten d 26 marts

 

 

stillids d 26 marts i Gråsten

 

 

 

 

grønsisken Gråsten d. 30 marts

 

 

 

kvækerfinker og dompap Gråsten 30 marts

 

 

stillids Gråsten30 marts

 

 

toppet lappedykker i Gråsten slotsø d 6 april

 

 

sumpmejse Gråsten slotssø d. 6 april

 

 

 

 

gulbug musvåge alle 3 Gåsten slotsø grågås

 

 

 

blå kærhøg han Marsken d 17 april

 

 

rørspurv alle 3 er fra Marsken d 17 april bramgås -blå kærhøg han

 

 

 

marsken 17 april bramgæs - billede bummer 2 er der også knortegæs på

 

 

gul hvipstjert alle 3 billder fra Marsken d 17 april sølvhejre bramgæs og knortegæs

 

 

havørnen på Marsken ved Tønder d 16 april 2018

 

 

 

den gamle natugle holder vagt

 

 

natugle unge i Gråsten skov d 26 april

 

 

billeder af den sjældne pommeransfugl taget på Skjern enge d 8 maj

 

 

Tipperne d 8 maj først 2 billeder med gul hvipstjert og så sanglærken

 

 

kobbersneppe samme sted

 

 

rød glente marsken d 8 maj

 

 

 

mørkbuget knorte gås samme sted

 

 

brushanerne fra Tipperne d 8 maj .Først er det hannerne der ikke har slået kraven op

 

 

 

de næste billeder viser nogle af hannerne der har slået kraven ud ,Samme sted og dag

 

 

 

gøg Gråsten d 15 maj

 

 

 

traner d 17 maj

 

 

 

hulduer i Gråsten skov d 20 maj

 

 

fandt mine 3 ugle unger i dag .Alle tre havde det godt .d 3 juni

 

 

blåhals fra Marsken april 2018

 

ørsanger unge 27-7-18 fra Vest stadil fjord

 

 

 

 

 

 

skægmejse unger fra Veststadil fjord d 26 juli 2018

 

 

sortterne unge

 

 

lille præstekrave d 26 juli

 

 

 

 

 

dobbelt bekkasiner

 

lærkefalke rede i en elmast d 9 august 2018

 

 

der var 2 storeunger i reden

 

 

 

mudderklirer d 9 august

 

 

 

svaler på vej sydpå d. 9 august

 

 

hedehøen ved Kammerslusen har 4 unger her d 9 august 2018

 

 

 

en rørhøg er på besøg

 

 

hedehøgens unger bliver fodret i luften

 

ung sortterne

 

 

vandrefalk der fanger en vibe. Saltsøen d 4 september 2018

 

 

 

odinsghane saltvandsøen d 4-5

 

 

 

dværgrylen

 

 

vandrikse Saltvandssøen d. 4-9

 

 

rørhøgen d 4-9 - Ballum sluse

 

 

 

sølvhejre Salvandssøen d 4-9

 

 

spurvehøg Højer sluse d 4-9

 

 

vandre falk med en vibe Saltvandsøen d 4-9

 

 

 

skægmejser fra Saltsøen i Marsken d 27 september . Der var en flok mellem 30 og 50 stykker

 

 

som man kan se på billederne er der en del ungfugle i mellem dem.

 

 

dobbelt bekkasin

 

 

alm .ryler samme sted-

 

 

vandrikse samme sted d. 25 september

 

 

sortklirer samme sted

 

 

fjordterne Nørresøen d 25 september.

 

 

sølvhejre samme sted

 

 

rørhøgen samme sted.

 

 

ellekrage fra Thy d 25-10 2018

 

 

snegås ved Tøndermarsken d 15 november

 

 

 

mellemflagspætte fra Gråskov d 2 januar 2019

 

 

spætmejse samme sted

 

 

tretået træløber samme sted

 

 

bjerghvipstjert samme sted

 

 

 

mellemflgspætte Gråsten skov d 3 jnauar

 

 

mellemflagspætte samme sted og tid

 

 

 

mellemflagspætte samme sted

 

mellemflagspætte samme sted

 

 

 

mellemflagspætte samme sted

 

 

kohejren Filsø januar 2019

 

 

kohejren Filsø januar 2019

 

Halemejsen Gråsten skov januar 2019.

 

 

fuglekonge stor skallersluger hun alm. fuglekonge.

 

 

alm. fuglekonge gråsten skov d 14 januar

 

isfuglen Gråsten slotsø d 1 februar

 

mellemflagspætten Gråsten slotsø d 11 februar

 

mellemflagspætten d 12 februar