fugle i naturen 2017-18

Siden opdateret d. 06-07-2016

Per Bangsgaard´s hjemmeside.

 

 

 

blåkærhøg hun

 

 

 

dobbelt bekkasiner ved Marsken efterår 2017

 

 

 

dobbelt bekkasiner samme sted

 

 

blisgæs samme sted

 

 

 

sivsanger

 

 

fiskeørn Gråsten september 2017

 

 

 

fiskeørn samme sted

 

 

 

hjejler oktober 2017

 

 

 

pibeænder 2017

 

 

 

lærkefalg 2017

 

 

 

lærkefalk

 

 

 

sorthalset lappedykker

 

 

spurvehøg

 

 

pibesvaner 2017

 

 

 

pibesvaner 2017

 

 

 

træløber 2017

 

 

 

tårnfalk med mus 2017

 

 

 

tårnfalk

 

 

 

skægmejse 2017

 

 

skægmejse 2017

 

 

sølvhejrer .Marsken 2017

 

 

traner Efterår 2017

 

 

vandstæren fra Viddåen i Tønder d. 4 november

 

 

vandstæren fra Hejrebækken i Gråpsten skov d 2 -1- 2018

 

 

pibeænder ved Margrethe søen d 4 januar 2018

 

 

 

laver en bog om biæderen med mine niotater

 

 

har i november 2017/januar 2018 sat 10 perleuglerkasser op i Gråsten skov

 

 

har også 10 redekasser op til vendehals samme sted

 

 

mosehornuglen fotograferet ude i Tøndermarsken d 8 januar 2018

 

 

 

Tønder marsken d 8 januaar 2018 første billede er en bomlærke - de næste 5 billeder er af bjergirisk

 

 

2 billeder af vinter vågen Tønder marsken alm.musvåge

 

 

blisgæs og bramgæs bramgæs sjaggeren

 

 

 

blå kærhøg hun sølvhejre

 

 

 

sangsvaner / knopsvaner

 

 

 

sangsvaner lille skallersluger

 

 

gråsisken ved Tønder marsken d 8 januar 2018