Cypripedium

I vores have har vi en stor samling af cypripediumer. Vi vil her prøve at fortælle lidt om hvordan vi passer dem og vise i billeder de arter og hybrider vi har i haven.

Alle billeder på denne side er fotograferet i vores egen have. Vi beskriver dem, vi har og der vil være nogle der ikke er billeder af. Det kan der være flere årsager til . Måske har de ikke blomstret endnu i haven og måske er der ikke taget et godt billeder af dem endnu.

I vores have har vi lerjord, så det er meget vigtigt for os, at vi får jorden drænet ordentligt. Der bliver gravet et hul på ca. 20 cm dyb og med en diameter på 40 x 40. Jorden i bunden af dette hul bliver kradset op, så vandet kan løbe væk. Så bliver der lagt grus i bunden af dette hul og jeg laver en blanding jord på følgende måde : 1 del kattegrus (netto) . 1 del grov spagnum ,1 del perlite , 1 del god jord , 1 del skov jord. Det bliver godt blandet sammen og der bliver først lagt et lag af denne blanding i hullet. Derefter placeres cypripediumen oven på denne blanding og til sidst kommer der et lag oven på igen. Planten bliver plantet ca 10 cm dybt.

Jorden oven på bliver banket lidt sammen, så solsorten og kattene  ikke kan grave planten op igen .

Hvornår planter man ?

Vi planter  hele året, når bare man kan komme i jorden. Hvis de bliver plantet sent på året, vil planterne blive lidt dækket til. Normalt dækker vi dem aldrigt til, da vi ikke mener frosten har så stor betydning. Det er fugt, man skal være bange for.

Dog er vi begyndt at dække vores amerikanske arter og cypripedium formosanum til Det viser sig de er lidt mindre hårdfør en de andre arter

Gødning :

Vi gøder planterne fra starten af april måned og til hen i juni måned med alm, hornum-gødning.

Der bliver brugt 3 hættefulde gødning til en vandkande ( ca. 10 l vand ) og planterne vandes så en gang i uge. Vi bruger ikke kalk til vores planter.

Svamp :

For at undgå svamp har vi prøvet i år at grave alle cypripediumer op og plante dem om, for at give dem noget nyt jord at gro i. Det bliver spændende til sommer og se hvordan planterne har det. Er meningen hvis det går godt at de skal plantes om hver 4 til 5 år På den måde får man også fjernet rødder og andet der kommer fra de træer man har i haven

Man kan også dele planterne, hvis det er det man vil. Skal gerne ske efter afblomstringen. Man skal passe på ikke at ødelægge de nye skud der er kommet.

hvis du er i tvivl om noget med disse planter er du altid velkommen til at kontakte os ,så vi måske sammen kan finde en løsning for dine planter

Vi vil dele planterne op i de  europæiske cypripdiumer -kinesiske - de amerikanske / canadiske - og til sidst hybriderne .

Alle der er nævnt her , men ingen billed af , er planter vi har i vores have

 

                                                                                                     ny blanding til cypripedium

 

Silvian er begyndt at forhandle noget der hedder miniralsubstrat Det inde holder lave ( Bims ) og en del andet godt Jeg tror det er rigtig godt til plantning af cypripedium

Det koster 19,95 for 10 l ,men de har det i tilbud lige nu Man får 2 sække for 19,95 kr  Er sat i d 27 august 2014

                                                                                                                                    

 

 

                                                                                                                        Plantning af cypripedium i billeder

                                                                                                                                                                      

             plantens rødder bredes ud for at grave hullet stort nok                       hulles graves mellem 15 og 20 cm dybt              hvis man har ler bruges en stor skruetrækker for at laver huller i bunden så vandet kan trække væk

                                                             

                    først kommer der grus i bunden af hullet                  hullet fyldes halvt op med færdigblandingen         planten er klar til plantning                            planten lægges nu ud i hullet .Husk at brede rødderne godt ud

              

                                                                                                                                  

                                                   hullet fyldes op med færdigblandingen                        tilsidst lægges der alm, jord på ( for katte og solsorte )                    skiltet placeres og planten er klar

 

                                                                                                                         Her er hvad jeg bruger til blandingen

                                                                                blandingen består af kattegrus ( netto ) bims - grov spagmum ( der bruges mindre spagnum i blandingen ) - perlite                                                                               færdigblandingen      

                        

                                                                                                                           Prøver en ny blanding til mine cypripedium her i 2014 / 2015

                      Vil prøver her i efteråret 2014 /2015  at plante en del af mine cypripedium om . Ikke fordi planterne ikke har været gode i år men for at lave blandingen så god så muligt

                                         Blandingen kommer til at bestå af bims - perlite og groft sand Skal nok følge op på det her hvordan det er gået med denne blanding . Sat i d. 8 juli 2014

 

                                                                                

                        der gødes hver 14 dag fra ca. 1 april til 1 juni ( 3 hææter fra dunken til 10 l vand )                                                                                                                    bruger amistar til forebygning af svamp . hver 14 dag fra 1 april til 1 juni

                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                              Bøger der kan anbefales :

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

en ny bog udgivet i 2013  the cypripedium in China af Chen Singhi - Liu Zhongjian - Chen Lilun og Li Liqinag                              Flowers of Western China af Christofopher Grey  -Wilson &Phillip Gribb                                                         orchids of the western  Great Lakes region af Frederick W. Case Jr             

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                          Wild Orchids Across North America af Philip F. Keenan                                           Growing Hardy Orchids af John Tullock                                                                        The Genus Cypripedium af Philip Gribb

                                                  

 

             

                                                                                                                                                                                                                                              

                 a field guide to the orhids of China af Chen Singchi - Tsi Zhanhuo - Luo Yibo -Liu Zhongjian -Jin Xiaohua                         the wild orchids in Yunnan af Zhengyi Wu - Xinqi Zhen                        Native orhids of China in Colur af Chen Singchi - Tsi Zhanhuo  -Luo Yibo

 

                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                         Orchids of Huanglong af Holger Perner og Yibo Luo                                                                           

 

                                                                                                         English

 

                                                                                                                         Cypripedium

In our garden we have a large collection of cypripediumer.
We will try to tell a little about how we look after them and show in pictures the species and hybrids we have in the garden.

All images on this page are photographed in our area have. We describe what we have and there will be some who do not have pictures of. There may be several reasons for this.
Maybe they have not yet flowered in the garden and maybe do not take good pictures of them yet.

In our garden we have clay soil, so it is very important for us to get the soil drained properly. There will be dug a hole of approx. 30 cm and a diameter of 40 x 40 Earth in the bottom of this hole is scratched up so water can drain away. Then put the gravel in the bottom of this hole and I do a mixture of soil: 1 part cat litter (net). 1 part coarse peat moss, 1 part perlite, 1 part good soil, 1 part forest soil. It is well mixed and there is laid a layer of the hole. Thereafter cypripediumen placed on top of this mixture, and eventually, that a layer on top of the back.
The plant is planted about 10 cm deep.

The earth on top of being beaten up a little, as the blackbird and the cats can not dig the plant up again.

When we plant?

We plant them throughout the year, as long as one can get in the ground. If they are planted late in the year, the plants will be slightly covered. Normally we cover them never to because we do not think the frost is so important.
It is moisture, you have to be afraid of.

Fertilizer

We fertilize the plants at the beginning of april month to go in June, with ordinary, Hornum fertilizer.

There are used 3 capfuls manure to a watering can (10 liters water) and the plants are watered so once in a week.
We do not use lime to our plants.

Sponge

To prevent fungus, we have tried this year to dig all cypripediumer up and plant them, to give them something new soil to grow in. It will be interesting this summer and see how the plants are.
Is the meaning if it goes well they should be planted about every 4 to 5 years

You can also share the plants, if that is what you will. Must like to happen after the leaves have fallen.
One must be careful not to damage the new shoots to come.

We will share the plants up in European cypripdiumer-Chinese - the U.S. / Canadian - and eventually the hybrids.

All mentioned here but no picture of the plants we have in our garden

Books can be recommended:

Orchids of the Western Great Lakes Region by Frederick W.Case Jr.

The Genus Cypripedium by Phillip Gribb

Growing Hardy Orchids by John Tullock

Wild Orchids across North America by Philip E. Keenan

Native Orchids of China in colur Chen Singchi - Tsi Zhanhuo-Luo Yibo

Die Orchideengattung Cypripedium of w, eccarius

Flowers of Western China by Christopher Grey-Wilson & Phillip Cribb

                                          

 

                                                                         Europa

 

                                                              cypripedium calceolus

 

                                    

                                                                cypripedium manchuricum

Cypripedium manshuricum er en hybrid mellem calceolus og macranthos Den er også synonym for ventricosum

denne cypripedium gror i Rusland -Kina - Nordkorea og Japan

Cypripedium manchuricum manchurisum

Denne kan blive op til 75 cm høj

                                                         

                                                                                                                                                                  cypripedium manchuricum manchuricium

                                       

                                                                     

                                                                                                         cypripedium macranthos Baykel Lane

 

 

                                                                   

 

                                                                                                                                       cypripedium calceolus ( ventricosum )

                                                                                                                                                                                   

                                                                                       

´                                                                              

´                                                                                                                                               cypriprdium calceolus Baykel Lane

                                                                                     

                                                                                                                                                        cypripedium calceolus Sakhalin Island

                                                                                                         

 

                                                                                                                      cypripedium macranthon sakhalin island

                                                                                       

 

 

                                                                             cypripedium ventricosum

Cypripedium ventricosum er en hybrid mellem calceolus og macranthos

denne cypripedium gror i Rusland -Kina - Nordkorea og Japan

 

 

 

                  

                                                                                                         cypripedium ventricosum sakhalin island

                                                         

                                                                                                           cypripedium fra Polen

 

                                                                                                          

 

                                                                               cypripedium macranthum Kuril Island

 

                                                                                                 

 

 

 

                                                                                                                  Kina/Japan

                                                        cypripedium macranthos v. rebunense

                                                                                                              

                                        c.rebunense cream farvet                                                                                    c.rebunense White

 

                                                                                                cypripedium wardi

                                                                                    

 

                                                  cypripedium plectrochilum   

                                                                                                  

                                                            cypripedium corrugat

                           

 

                                                                                                                                                    Flavum fra Tibet

 

                                           

 

                                                                                                                                                      cypripedium flavum

  

                                                       

 

                                                                                                                                           cypripedium flavum white

 

                                                                      

 

                                                                                                                                        cypripedium palangense

 

                                                                                                                               

 

 

                                                                                                      cypripedium cordigerum

 

                                                     

 

 

                                                                                                                                        cypripedium calceolus -Kina

 

                                 

 

                                                                                                                                                                  

                                                                                                      

 

                                                                                                                                 cypripedium tibeticum

                        

 

                                                                                                                               cypripedium micrantium

 

                                                      

                                                                                                                                      cypripedium forrestii

                                                                                                                                

                                                                                                                         cypripedium wumengense

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                              cypripedium guttatum

 

                                                                   ´   

                                                                                                                                               guttatum bakel lake

                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                      cypripedium macranthum

 

                                            

 

                                                                             cypripedium macranthum white

 

                                    

 

 

                                                                                                       cypripedium macranthum hotei - atsumorianum

 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       cypripedium mix

                                                                         

 

                                                                                                       cypripedium macranthum Nord Korea

 

                                                                                           

 

                                                                                   cypripedium macranthum alba

 

                                     

 

                                                                                                                                          cypripedium farreri var

                                                                                          

 

                                                                                                                                 cypripedium yatabeanum

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                 cypripedium henryi

 

                                                                                                            

 

                                                                                                    cypripedium himalaicum

 

                                                

 

                                                                                cypripedium sp  sydwest Kina ( plectrochilum )

                                                                                                                       

                                                                                                                                                  cypripedium sp 1

                                                                                                              

 

                                                                                                   cypripedium fasciolatum

 

                           

 

                                                                                                         cypripedium franchetii

                                                 

 

                                                                                    cypripedium ventricosum

 

                                                

 

                                                                                                                                         cypripedium ventricosum Kuril Island

                                                                                                      

 

                                                                          cypripedium macranthon nord korea

 

                                          

                                                                                                     cypripedium shanxiense

 

                                                      

 

                                                                   U.S.A / Canada

                                                                     cypripedium montanum

                                                     

 

                                                                                       cypripedium candidum

 

                                                        

 

                                                                                      cypripedium parviflorum

 

                                     

                                                                                                                                                        cypripedium acaule

                                                                

 

                                                                             cypripedium andrewsii ( candidum x parviflorum )

                                                                

 

                                                                                                                                                  cypripedium passerinum

                                                     

                                                                                                                               cypripedium regina stor plante - 75 cm høj

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    cypripedium segawai

                                                                    

                                                                         cypripedium colombianum ( montanum x pubescens )

 

                                                                  

                                                                                                                                          cypripedium californicum

                                            

    

                                                                                     cypripedium kentuckiense

 

                                                     

 

                                                                                           cypripedium regina

 

                                           

 

                                                                                    cypripedium regina alba

 

                                                  

 

                                                                                            cypripedium formosanum

                            

 

                                                                                        

                                                                                                          

 

 

                                                                        hybrider

 

                                                       cypripedium fasciolatum x cordigerum

                                                                 

              

                                                                                                                      cypripedium kentuckiense x microsassos   

                                   

                                                                     cypripedium Paul

 

                                                                                        

                                                                                                                             cypripedium montanum x henryi

 

                                                

 

                                                                big Pixi (.calceolus x c.tibeticum )

 

                                                                          

 

                                           cypripedium lady Dorin (c.fasciolatum x c.formosanum )

 

                                                                    

                                    cypripedium candidum x fasciolatum

                              

                                                        cypripedium tibeticum x calceolus

                                                                                               

 

                                                                                                                                                               macranthum x fasciolatum

                        

                                                                         cypripedium barbai schimt ( c. macsanthos x c.montanum)

                                                                         

                                                                                          cypripedium alios ( c.andrewsi x c. montanum )

                                

                                                                                                             cypripedium fasciolatum x azaula

           

 

                                                                                  cypripedium boots ( c.calceolus x c.montanum )

 

                      

                                                                                                                        cypripedium parville 

                         

                                                                                      cypripedium  pueblo 

                                

                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                  cypripedium mathilde  ( c. hotei-atsumorianum x c. sabine )

                                   

 

                                                                                                   cypripedium maria ( parviflorum x speciosum )

                                                                            

                                                                                                           cypripedium    montana x tibeticum

                                      

                                                                                                                                                            kentucki pink blush

                                             

                                                                                                                                                                                kentucki maxi 

                                                                                                             

                                                                                                c. gph Charles (montanum x henryi )

                                               

                                                                                                                                           c. calceolus x segawai

                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                           c.fasciolatum x segawai

                                                                        

 

                                                                                                                              c. henryi x segawai

                                                                  

 

                                                                                                               c. tilman ( c.tibeticum x c. fasciolatum )

                                                   

                                                                                                                    c. hybrid ?

                            

 

                                                                                                                            c. siggi ( froschii x calceolus )

 

                                            

                                                                                                  c. favillanum natur hybrid ( pubescens x candidum )

                   

                                                                                                             cypripedium birgit ( cordegerum x macranthos )

                                                         

                                                                                          c. birgit   pastel ( cordegirum x macranthos )

                                           

                                                                                                        c. lothar pinkepank ( pubescens x kentuckiense )

                                                             

                                                                                                                                    c. pinke pank rarcal

                                                             

 

 

                                                                                     cypripedium ventricosum x calceolus

 

                                                                         

                                                              cypripedium ventricosum x manchuricum alba

 

                                                         

                                                                    cypripedium michael ( c. macranthos x c.henryi)

                       

                                                                                                       cypripedium calceolus x pubescens

 

                                                                     

 

 

                                                                                     cypripedium victoria ( fasciolatum x henryi )

 

                                          

 

                                                                    cypripedium diertrich ( kentuckiense x calceolus )

 

                                                       

                                                                                                                                     cypripedium emil ( calceolus x parviflorum )

                                   

 

                                                                                                                      cypripedium golschuh ( c.calceolus x c.flavum )

                                 

 

 

 

                                                                        cypripedium himalaicum x calceolus

                                                                       

 

                                                                                cypripedium rascal ( parviflorum x kentuckiense )

 

                                                         

                                                                                    cypripedium gisela ( macranthos x parviflorum )

 

                              

                                                                         cypripedium pubesecens x montanum

 

                                     

                                                                                              cypripedium lady fasciolatum

                                                                                

                                                                      cypripedium multi flower white

                                               

                                                                                             cypripedium ursel ( fasciolatum x henryi )

                                                                       

                                                                                                                                   cypripedium philip ( macranthos x kentuckiense )

                                                                      

                                                                                    cypripedium ulla silkens (flavum x regina )

 

                                     

                                                                                                                                         cypripedium ulla silkens cream ( flavum x regina  )

                                                                            

 

                                                                       cypripedium sabine ( fasciolatum x macranthos )

 

                                                       

 

                                                                                                   

 -

 

                                           cypripedium Jonny Pedersen ( parviflovum var parviflorum x macranthos var rebunense )

 

                                                                     

                                                                                          cypripedium Sebastian ( parviflorum x montanum )

 

                           

                                                                                            cypripedium Pluto ( c.fasciolatum x c. franchetti )

                                

 

                                                                                               cypripedium aki ( macranthos x pubescens )

                              

                                                                                                    cypripedium aki pastel ( macranrhos x pubescens )

                                                                                 

 

                                                                                    cypripedium andreswii x ventricosum

 

                                                                            

cypripedium anette ( macranthos x pubescens )

billed mangler

 

                                                                                                                                                                               

                                                                                            cypripedium kristin lyn ( pubescens x henryi )

 

                

                                                              cypripedium kentuckiense x calseolus

                                                               

                                                                                                                 cyppipedium bertradis

                                                                  

                                                              cypripedium gabriella ( c.fasciolatum x c.kentuckinse )

                     

 

                                                                                           cypripedium m.gerd kohls ( c.calceolus x c.henryi )

                                                                   

 

                                                                                 cypripedium pubescens x montanum

                                                                             

 

                                                                                  cypripedium henry x candidum

                                                                                                 

                                                                                             cypripedium Ollie

                                                                                                  

                                                                                   cypripedium Kentucky pink

                                                        

 

                                                                                          vores have 2013 / 2014