biæder regestring fra 2010

Siden opdateret d. 06-07-2016

Per Bangsgaard´s hjemmeside.

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Biæderen i Danmark.

 

Indhold

 

 

 

 

Per Bangsgaard

Sundkobbel 11

6300 Gråsten

Mail: alnor@mail.tele.dk

Hjemmeside: www.per-bangsgaard.dk

Tlf.: 21 24 17 15

 

 

 

Biæderen efter registrering fra 2010-2017

 

Jeg har prøvet at samle de registreringer af biæder, der har været i 2010 til 2017 i Dofbasen.

Det er alle fra d. 20. april til d 1. september hvert af de år, der er blevet registreret biæder.

Det giver mig mange spørgsmål til disse opgørelser.

Der er mange opgørelser fra Skagen fuglestation – Blåvand fuglestation og Gedser fuglestation. Disse registreringer ligger i perioden d. 20. maj til ca. 1. juni.

Hvorfor kun lige her i denne periode, og hvorfor er de fleste kun enkelte fugle, man ser her? Hvorfor?

Man skriver, at det er fugle på træk til Norge og Sverige?

Hvorfor har man så ikke de samme registreringer i august måned? hvor fuglene flyver syd på igen?

Kan det være fordi de fleste af disse fugle bliver i landet? Her tænker jeg mest på fuglene fra Gedser og dem fra Skagen.

 

Blåvand kan sagtens være danske fugle.

 

Jeg tror, at der yngler flere fugle end vi lige regner med her Danmark?

På det sted, jeg observerede i Sønderjylland, var der ca. omkring 15. juli pludseligt en 4-5 fugle mere, end der har været hele sommeren.

Så er mit spørgsmål, hvor kommer de 4-5 fugle fra? Det må jo være fugle, der har strejfet rundt om her i landet. Hvor mange af disse fugle findes der mon her i landet?

Kan også se at registreringerne flytte sig i alle de år. Fra at være meget spredt i de første 4-5 år bliver fugle mere koncentreret i Nordjylland -Sønderjylland - Fyn og Sjælland.

Det kunne tyde på, at der i disse områder er flere par, der yngler.

 

I Vestjylland (Ringkøbing) blev der i 2015 set den største flok af biæder i de 8 år, der er med i optegnelsen her. Det var en flok her på ikke mindre en 27 fugle, og de blev set d. 5. juni. Lige i den tid, hvor fuglene begynder at ruge (mellem 5. juni og 15. juni). Jeg er helt sikker på, at der i dette område må have været ynglende par. Og yngler de på stedet endnu?

Det samme er en flok på 9 stk., der bliver set d.6. juni ved Gjerrild by i Østjylland. Mon ikke der også her er tale om ynglende fugle?

Selv om mange af samme fugle er registreret både 1-2-3 gange viser det alligevel, at vi her i Danmark få flere og flere biædere og også garanteret flere par, der yngler.

Om disse fugle bliver registreret ved jeg ikke, da jeg ikke kan få dette oplyst.

Kan også se, at der hvert andet år bliver registreret flere fugle end de andre år.

Prøv at se her:

2013 – 132 biæder

2014 - 49 biæder

2015 – 147 biæder

2017 – 260 biæder -

de næste linjer viser de forskellige opgørelser, der har været fra 2010 til 2017

Registreret af biæder fra 2010 til 2017 ifl. Dof basen

Her er det navnene på alle registreringer der har været.

Har prøvet at samle alle registreringer af biæderen her på min hjemmeside.

 

Når jeg er færdig med dette vil jeg prøve at få overblik over fordelingen af biæderen rundt om i Danmark

Hvad tid de kommer - forlader landet - hvor ses de mest - er der mange fugle?

Observationer total i den periode har der været 375 registreringer med i alt af 773 fugle

Mange af fuglene er selvfølgeligt set flere gange og er dobbelte talte, men jeg mener, det giver et lille billede af de fugle, vi har her i Danmark.

Som man kan se, er de første fugle kommet til Nordjylland d.3. maj 2016.

Jeg kender også til at fuglene i Sønderjylland. De kom d 18. maj, de trækker sydpå her omkring d. 20.-25. august.

Seneste registrering er d 28. august i Storstrøms

 

Registrering af biædere i årene 2010 til 2017 (DOF-basen)

 

Bornholm:

 

Jeg har prøvet at samle de registreringer af biæder, der har været i 2010 til 2017 i Dofbasen.

Det er alle fra d. 20. april til d 1. september hvert af de år, der er blevet registreret biæder.

Det giver mig mange spørgsmål til disse opgørelser.

Der er mange opgørelser fra Skagen fuglestation – Blåvand fuglestation og Gedser fuglestation. Disse registreringer ligger i perioden d. 20. maj til ca. 1. juni.

Hvorfor kun lige her i denne periode, og hvorfor er de fleste kun enkelte fugle, man ser her? Hvorfor?

Man skriver, at det er fugle på træk til Norge og Sverige?

Hvorfor har man så ikke de samme registreringer i august måned? hvor fuglene flyver syd på igen?

Kan det være fordi de fleste af disse fugle bliver i landet? Her tænker jeg mest på fuglene fra Gedser og dem fra Skagen.

Blåvand kan sagtens være danske fugle.

Jeg tror, at der yngler flere fugle end vi lige regner med her Danmark?

På det sted, jeg observerede i Sønderjylland, var der ca. omkring 15. juli pludseligt en 4-5 fugle mere, end der har været hele sommeren.

Så er mit spørgsmål, hvor kommer de 4-5 fugle fra? Det må jo være fugle, der har strejfet rundt om her i landet. Hvor mange af disse fugle findes der mon her i landet?

Kan også se at registreringerne flytte sig i alle de år. Fra at være meget spredt i de første 4-5 år bliver fugle mere koncentreret i Nordjylland -Sønderjylland - Fyn og Sjælland.

Det kunne tyde på, at der i disse områder er flere par, der yngler.

I Vestjylland (Ringkøbing) blev der i 2015 set den største flok af biæder i de 8 år, der er med i optegnelsen her. Det var en flok her på ikke mindre en 27 fugle, og de blev set d. 5. juni. Lige i den tid, hvor fuglene begynder at ruge (mellem 5. juni og 15. juni). Jeg er helt sikker på, at der i dette område må have været ynglende par. Og yngler de på stedet endnu?

Det samme er en flok på 9 stk., der bliver set d.6. juni ved Gjerrild by i Østjylland. Mon ikke der også her er tale om ynglende fugle?

Selv om mange af samme fugle er registreret både 1-2-3 gange viser det alligevel, at vi her i Danmark få flere og flere biædere og også garanteret flere par, der yngler.

Om disse fugle bliver registreret ved jeg ikke, da jeg ikke kan få dette oplyst.

Kan også se, at der hvert andet år bliver registreret flere fugle end de andre år.

Prøv at se her:

2013 – 132 biæder

2014 - 49 biæder

2015 – 147 biæder

2017 – 260 biæder -

de næste linjer viser de forskellige opgørelser, der har været fra 2010 til 2017

Registreret af biæder fra 2010 til 2017 ifl. Dof basen

Her er det navnene på alle registreringer der har været.

Har prøvet at samle alle registreringer af biæderen her på min hjemmeside.

Når jeg er færdig med dette vil jeg prøve at få overblik over fordelingen af biæderen rundt om i Danmark

Hvad tid de kommer - forlader landet - hvor ses de mest - er der mange fugle?

Observationer total i den periode har der været 375 registreringer med i alt af 773 fugle

Mange af fuglene er selvfølgeligt set flere gange og er dobbelte talte, men jeg mener, det giver et lille billede af de fugle, vi har her i Danmark.

Som man kan se, er de første fugle kommet til Nordjylland d.3. maj 2016.

Jeg kender også til at fuglene i Sønderjylland. De kom d 18. maj, de trækker sydpå her omkring d. 20.-25. august.

 

Seneste registrering er d 28. august i Storstrøms

 

Kolonien set fra vest – mange rede huller og digesvalekolonien findes i denne side

 

 

Registreret af biæder fra 2010 til 2017 ifl. Dof basen

 

Her er det navnene på alle registreringer der har været.

 

 

Bornholm

 

 

20 juni 2010 Hammeren Eilif S.Bendtsen 1stk

 

 

8 juni 2010 Snogbæk Carsten Andersen og Hanne Trøptrup 2 stk

 

 

17 maj 2010 Hammeren Svend Åge Linderstrøm 1 stk

 

 

12 juni 2011 Cristiansø Jonas Halberg 1 stk

 

 

11 juni 2011 Cristiansø Hanne Trøptrup - David Nestved 1 stk

 

 

10 juni 2011 Christiansø Hans Fæster 1 stk

 

 

5 juni 2011 Christianø Sebastian Klein 1 stk

 

 

5 juni 2011 Ertholmene Mogens T Kofod - Eilif S Bendtsen 1 stk

 

 

3 juni 2011 Christiansø Sebastian Klein 1 stk

 

 

2 juni 2011 Galløkken Per C. Pedersen 3 stk

 

 

28 maj 2013 Ertholmene Sebastian Klein 1 stk

 

 

6 juni 2014 Svaneke fyr Rasmus Strack 1 stk

 

 

6 juni 2014 Svenske havn -nexø Rasmus Strack 1 stk

 

 

1 juni 2015 Slusegård Jan Riis -Hansen - Hanne Tøtrup -Hans Fæster 4 stk

 

 

19 maj 2016 Hammeren Kurt Kaack Hansen 2 stk

 

 

Fyn

 

 

 

20 juni 2010 Piledybet Kirsten Bjørnsson 2 stk

 

 

5 juni 2010 Flyvsandet Dof Fynsk amt 10 stk

 

 

1 juni 2013 Ørnehøj området Esben Eriksen 1 stk

 

 

25 maj 2013 Guldstav mose Allan Guide Nielsen 2 stk

 

 

4 juli 2015 Guldstavmose Jacok Sterup 1 stk

 

 

8 juni 2015 Vitsø Lars Tom - Pedersen 1 stk

 

 

6 juni 2015 Keldsnor Morten Myller 3 stk

 

 

15 maj 2015 Skaboeshuse Kurt Kaad Hansen 6 stk

 

 

15 maj 2015 Dovns klit Arne Bruhn - Tim Hesselballe -hansen 6 stk

 

 

15 maj 2015 Gulstav Jens Gert Hansen 6 stk

 

 

22 august 2017 Gulstav Ole Bo Andersen 8 stk

 

 

22 august 2017 Gulstav Østerskov Erhardt Edmund Ecklon 8 stk

 

 

22 august 2017 Gulstav mose Carsten Friager 8 stk

 

 

17 august 2017 Kågårds mose Niels Bomholt Jensen - Gregers Johannesen -Ole Bo Olsen 8 stk

 

 

16 august 2017 Kågårds mose Ole Goldschmidt - Nis Rattenborg 8 stk

 

 

16 august 2017 Påø enge ( tørre ) jens gert Hansen 8 stk

 

 

4 juni 2017 Fakkeberg Anders og Freya Mørup-Petersen] 1 stk

 

 

1 juni 2017 Gulstav Søren Bøgelund 2 stk

 

 

NordSjælland

 

 

14 maj 2011 Gilbjerghoved John Dreyer Andersen - Tommy Jensen 2 stk

 

 

16 august 2012 Melby overdrev Bo T.Johansen 1 stk

 

 

19 maj 2012 Gilberg hoved Peter Gyvsgård - Kristoffer Høyer- Peter Nieman Nielsen -Bo T Johansen 1 stk

 

 

19 maj 2012 Gilberg hoved Claus Wind Andressen -Emil Bjerregård - Gilbjerg fuglestation 1 stk

 

 

15 maj 2013 Smidstrup strand Richard Burzynski 1stk

 

 

21 maj 2014 Gilberg hoved Jens Lind -Erik Nielsen - Jesper Jørgensen -Bent Nieman Nielsen 1 stk

 

 

21 maj 2014 Gilberg hoved John Ernst Rønnefelt - Mathias Blicher Bjerregård 1 stk

 

 

20 maj 2014 Hellebæk avlsgård Klaus Malling Olsen 1 stk

 

 

2 august 2015 Gilleje by Erich Schaumburg 7 stk

 

 

1 august 2015 Kokkedal Sten Øllgård 1 stk

 

 

22 juli 2015 Esrum Ådal NV f. Villingerød Erich Schaumburg 5 stk

 

 

23 juni 2015 Tibirke bakker John Winkler Neumann 1 stk

 

 

13 juni 2015 Gilberg hoved Jacob Engelhard - Claus Vind Andreasen -Michale Køie Poulsen 2 stk

 

 

13 juni 2015 Gilberg hoved Bo T.Johansen 2 stk

 

 

13 juni 2015 Kikhavn Michael Trasborg 1 stk

 

 

6 juni 2015 Gilberg hoved Tommy jensen 8 stk

 

 

21 maj 2015 Gilberg hoved Stig Linander 3 stk

 

 

15 maj 2015 Holløse bredning Niels Tønnes Petersen 5 stk

 

 

2 juni 2017 Mandemarke bakker/Høvblege Svend Åge lindstrøm 1 stk

 

 

17 maj 2017 Gilleje by Gilbjerg fuglestation 1 stk

 

 

Sjælland ( København )

 

 

 

24 juni 2010 Roskilde Jørn munck 1 stk

 

 

9 juni 2011 Boesdal kalkgrup John Falborg 1 stk

 

 

11 maj 2011 Hejresøen Vestamager Rasmus Strach 2 stk

 

 

20 juni 2015 Bagsværd Anders Tøttrup 5 stk

 

 

20 juni 2015 Højerup,Stevns Peder Engelschmidt 1 stk

 

 

15 maj 2015 Ringebæk sø Rene Rantzaun 1 stk

 

 

22 august 2017 Høje Tåstrup Claus Dalskov 2 stk

 

 

27 juli 2017 Kofoeds enge,del 1 af Kongelundsstranden Steffen S. Nielsen 1 stk

 

Storstrøms

 

 

 

28 august 2010 Bødkermosen Per Schiermacker - Hansen 3 stk

 

 

25 august 2010 Bødkermosen Per Schiermacker - Hansen 3 stk

 

 

25 august 2010 Bødkermosen Rene Christensen 3 stk

 

 

25 august 2010 Bødkermosen Connie Grubbe Jensen 3 stk

 

 

24 august 2010 Bødkermosen Per Schiermacker - Hansen 3 stk

 

 

24 juli 2010 Gedser Odde Gedser Fuglestation og Jesper Schade 1 stk

 

 

21 juli 2010 Gedser Odde Asbjørn Jensen -Gedser fuglestation - Anders Odd Wulf Nielsen 1 stk

 

 

21 juli 2010 Gedser Odde Stig Kærgård Rasmussen -Ella Mikkelsen - Benny Steinmejer 1 stk

 

 

10 juni 2011 Jydelejet Svend Åge Lindestrøm - Per Schiermacker -Hansen -Frank Destring 2 stk

 

 

10 juni 2011 Jydelejet Leif Frederiksen - Dan Bruhn 2 stk

 

 

10 juni 2011 Klinteskoven ( nord og øst for bilvej ) Per Schiermacker - Hansen 1 stk

 

 

7 juni 2011 Gedser Odde -Gedser fuglestation - Anders Prehn - 1 stk

 

 

7 juni 2011 Birkemose Sydfalster Henrik Kristensen 1 stk

 

 

6 juni 2011 Gedser Odde Gedser fuglestaton 1 stk

 

 

29 maj 2011 Feddet Johnn Faldborg 1 stk

 

 

21 maj 2011 Gedser Odde og Gedser agerland Gedser fuglestation 1 stk

 

 

4 august 2012 Gedser Odde Gedser fuglestation 10 stk

 

 

7 juli 2012 Gedser Odde Gedser fuglestation 1 stk

 

 

13 maj 2012 Karensby bakker Anders wiig Nielsen -Brian Wielsø - Uffe dam Andersen -Anders Prehn 1 stk

 

 

13 maj 2012 Karensby bakker Leif Schack nielsen -Per Schiermacker Hansen 1 stk

 

 

18 juni 2013 Gedser Odde Gedser fuglestation 1 stk

 

 

28 maj 2013 Hyllekrog Gunnar Poelsman Pedersen 1 stk

 

 

25 august 2014 Møns fyr Per Scheirmacker Hansen -Leif Schack Nielsen 1 stk

 

 

7 juni 2014 Jydelejet Jan Carlo van Dijk 1 stk

 

 

30 maj 2014 Kysten ud foran Bøtø plantage John Faldborg 1 stk

 

 

29 maj 2014 Gedser Odde Gedser fuglestation 1 stk

 

 

26 maj 2014 Frisenfelt og kanalerne Gedser fuglestation og Morten Christensen 1 stk

 

 

25 maj 2014 Gedser Odde Gedser fuglestation 11 stk

 

 

21 maj 2014 Hyllekrog Frank Desting 2 stk

 

 

19 maj 2014 Hyllekrog Ralph Qwinten 1 stk

 

 

6 maj 2014 Hyllekrog Preben Berg 1 stk

 

 

5 maj 2014 Saksfjed inddæmning Preben Berg - Karin Andersen 1 stk

 

 

22 august 2015 Saksfjed inddæmning Allan Haagensen 1 stk

 

 

7 juni 2015 Gedser odde Gedser fuglestation 1 stk

 

 

7 juni 2015 Frisenfelt og Kanalerne Jens Søgård Hansen og Morten Kofoed Hansen 1 stk

 

 

6 juni 2015 Gedser Odde Gedser Odde fuglestation 2 stk

 

 

6 juni 2015 Hyllekrog Preben Berg 1 stk

 

 

6 juni 2015 Gedser Odde Tonny Papillion 1 stk

 

 

2 juni 2015 Gedser Odde Gedser fuglestation 1 stk

 

 

2 juni 2015 Bakkerne øst for Stengården Per Schiermacker Hansen 1 stk

 

 

31 maj 2015 Jættebrink, Møns Klint Niels Bahl Andersen 4 stk

 

 

27 maj 2015 Hyllekrog Preben Berg 5 stk

 

 

26 maj 2015 Gedser Odde Gedser fuglestation 1 stk

 

 

21 maj 2015 Gedser Odde Gedser fuglestation 1 stk

 

 

14 maj 2015 Møns fyr set af 2 personer 1 stk

 

 

12 maj 2015 Feddet set af 2 personer 1 stk

 

 

9 maj 2015 Bødkermosen [Jan Speiermann] 1 stk

 

 

22 maj 2016 Gedser Odde set af 4 personer 5 stk

 

 

22 maj 2016 Gedser Odde Tonny Papillion 4 stk

 

 

21 maj 2016 Albuen Svend Erik Jessen 4 stk

 

 

1 juni 2017 Femern Bælt ud for Langholm Anders Prehn 9 stk

 

 

21 maj 2017 Hyllekrog Preben Berg 2 stk

 

 

 

Vestsjælland

 

15 maj 2011 Lumsås sydstrand Kurt Williumsen 4 stk

10 maj 2011 Korshage Jørn Bech - Anders Fisher - Erik Vikkelsø Rasmussen 1 stk

 

28 maj 2013 Dyrehaven ,Asnæs Jan Kiel 1 stk

 

5 maj 2015 Nørrevang ,Rørvig Jørgen Bech 1 stk

 

 

Østjylland

 

 

28 april 2010 Issehoved Mogens Wedel -Heinen 1 stk

21 maj 2013 Rugård Søndersø ( reetableret ) Ole Frederiksen 1 stk

 

29 maj 2014 Anholt Kent Olsen - Rasmus Due Nielsen -Stefan Skårup Lund 1 stk

 

21 maj 2014 Gjerrrild Klit Flemming Pagh jensen -Lars Maltha Rasmussen 3 stk

 

2 juli 2015 Jomfruløkke/Højslet/Voldum Mark Lars N.Hansen 2 stk

 

6 juni 2015 Gjerrild By/Marshøj/Marshøjvej Anders Rasmussen 9 stk

6 juni 2015 Gjerrild By/Marshøj/Marshøjvej Jørgen Staarup Jørgensen 4 stk

 

5 juni 2015 Fornæs Jens Brønden 1 stk

5 juni 2015 Gjerrild Nordstrand øst, Knudshoved Rasmus Due Nilesen 3 stk

 

24 maj 2015 Gjerrild Nordstrand øst, Knudshoved Jørgen Staarup Christensen 1 stk

 

14 maj 2015 Brattingsborg slot David Manstrup 1 stk

 

4 juni 2016 Holme strand Søren Poulsen 2 stk

 

29 maj 2016 Ulvshale Sommerhusområde Niels Bahl Andersen] 2 stk

 

6 maj 2016 Råbille strand Leo Borch 1 stk

 

30 april 2016 Feddet Tim Andersen 1 stk

Sydøstjylland

 

23 maj 2011 Anholt havn Andreas Hagerman 1 stk

 

20 maj 2011 Kongens kær Hans Pinstrup 1 stk

 

18 maj 2014 Dollerup sø Viggo kristensen - Lars Kristensen 1 stk

 

 

 

Sydvestjylland

 

 

1 juni 2010 Blåvandshuk Blåvand fuglestation 1 stk

 

29 maj 2010 Blåvandshuk Blåvand fuglestation - Erik Groth-Andersen- Trols Leuhagen Petersen 1 stk

 

29 maj 2010 Åstrupgård Nyskov Michael S.Johansen 1 stk

 

27 maj 2010 Blåvands huk Blåvandshuk fuglestation 10 stk

 

27 maj 2010 Blåvandshuk Thomas Bundgård Rasmussen 1 stk

 

27 maj 2010 Blåvandshuk Trols Leuhagen Petersen 9 stk

 

29 juni 2011 Blåvandshuk Blåvandhuk fuglestation 1 stk

 

22 maj 2011 Mandø by Tim hesselballe Hansen - 2 stk

 

22 maj 2011 Mandø Rasmus Strach 2 stk

 

22 maj 2011 Mandø sydlige klæggrav Michael Gammelholm Jensen 2 stk

 

9 maj 2011 Mandø nordvestfenner Keld Bakken 1 stk

 

12 juni 2012 Blåvandshuk Blåvands fuglestation 3 stk

 

8 juni 2012 Blåvandshuk Blåvandshuk fuglestation 1 stk

 

5 juli 2013 Hønen Sønderho Svend Rønnest 1 stk

 

21 maj 2013 Blåvandshuk Blåvandshug fugle station 1 stk

 

30 maj 2014 Mandø Ole Zoltang Gøller 1 stk

28 maj 2014 Blåvandshuk Blåvandshug Fuglestation 1 stk

 

24 maj 2014 Blåvandshuk Blåvandshug fuglestation 1 stk

15 juli 2015 Blåvandshuk Blåvandshug fuglestation 1 stk

6 juni 2015 Blåvandshuk Blåvandshug fuglestation 1 stk

 

13 maj 2015 Esbjergby & forstæder Svend Rønnest 1 stk

 

28 maj 2016 Blåvandshuk 3 forskellige har set den 1 stk

 

25 maj 2016 Esbjerg by & forstæder Finn Madsen 1 stk

 

18 juni 2017 Nordsøen, danske del vest for 6. Karsten Pedersen 1 stk

 

15 juni 2017 Blåvandshuk Blåvandshuk fuglestation 1 stk

 

Vestjylland

 

26 maj 2010 Tarm Flemming Petersen 1 stk

 

13 juni 2015 Hestholm øster Skjerngruppen 2 stk

 

13 juni 2015 Skjern enge Flemming Thomasen 2 stk

 

5 juni 2015 Ringkøbing Eigil Thomassen 27 stk

29 maj 2016 Borris hede leif Novrup 1 stk

 

 

 

SønderJylland

 

23 juni 2010 Saltvandsøen Michael Schwalbe 1 stk

 

13 juni 2010 Lerskov plantage Jesper toft 5 stk

 

30 juni 2011 Rødekro Helle Regitze Boesen 2 stk

 

23 maj 2011 Gammel Frederikskog Morten heckman Andersen 1 stk

 

21 juni 2013 Åbenrå Lars Grøn 2 stk

 

22 maj 2013 Genner Lene Berthing 2 stk

 

25 august 2014 Egernsund Vera Jessen 14 stk

 

5 juni 2015 Magisterkogen Henrik Bøhmer 1 stk

 

17 august 2016 Hoptrup Uffe Terndrup - Jesper Johansen Madsen 2 stk

 

11 august 2016 Hoptrup Uffe Terndrup 2 stk

 

3 juni 2016 Åbenrå Morten Bentzon Hansen 3 stk

 

16 august 2017 Årup skov Jesper Toft 1 stk

5 august 2017 Hoptrup Uffe terndrup 12 stk

 

21 juli 2017 Hoptrup Uffe Terndrup 6 stk

30 juni 2017 Hoptrup enge Flemming Toxværd 1 stk

 

25 juni 2017 Holst banke .lillebælt Kim Hagen Andersen 5 stk

26 juni 2017 Hoptrup Erling Kock Jensen 2 stk

 

13 juni 2017 Hoptrup Uffe Terndrup 4 stk

 

8 juni 2017 Holst banke,Lillebælt Svend Ove Jensen 4 stk

6 juni 2017 Holst banke ,Lillebælt Kaj Abildgård 7 stk

 

6 jun 2017 Kliplev Martin R.Jessen 1 stk

1 juni 2017 Holst banke Lillebælt Klaus Bo jensen 4 stk

 

25 maj 2017 Hoptrup Uffe Terndrup 8 stk

 

 

 

 

Nordvestjylland

 

 

13 maj 2012 Vangså hede Jens Kristian Kærgård 1 stk

 

18 maj 2012 Nørre Vorupøer Jens Kristian Kærgård 4 stk

 

14 juni 2016 Østerild fjord Henrik Haaning Nielsen 1 stk

 

Nordjylland

 

 

16 juli 2010 Grenen Rolf Christense og Knud Petersen 1 stk

 

14 juni 2010 Grenen Rolf Christensen 1 stk

13 juni 2010 Grenen Freddy Hansen og Anders Søgård 1 stk

 

6 juni 2010 Grenen Rolf Christensen 1 stk

 

4 juni 2010 Skagen by Jørgen Kabel 1 stk

 

30 maj 2010 Grenen Ole Frode Jacobsen - Rolf Kristensen--Knud Petersen- Skagen fuglestation 2 stk

 

30 maj 2010 Ellekrattet Rolf Kristensen 1 stk

 

28 maj 2010 Grenen Benny Kristensen 1 stk

 

28 maj 2010 Nordstrand Tonny Ravn Kristiansen 1 stk

 

27 maj 2010 Saltvandsbakken Benny Kristensen 1 stk

 

14 maj 2010 Butterstien Skagen fuglestation 1 stk

 

13 maj 2010 Hobrovejkvarteret Jojn Brask 1 stk

 

5 juni 2011 Grenen og Nordstrand Erik Christensen 2 stk

 

4 juni 2011 Flagbakken Rolf Christensen 1 stk

 

4 juni 2011 Radarstation Skagen Rolf Christensen 1 stk

 

3 juni 2011 Flagbakken Lars Jørgensen - Gert Lystrup Jørgensen 1 stk

 

3 juni 2011 Bøjlevejen Christian A Jensen - Andreas Egelund Christensen Carsten Svejstrup Sørensen 1 stk

 

3 juni 2011 Bøjlevejen Jørgen Hulbæk Kristiansen - Knud Pedersen 1 stk

 

31 maj 2011 Grenen Ole Frode Jacobsen - Jørgen Munck - Rolf Christensen - Jørgen Hulbæk Kristiansen 2 stk

 

31 maj 2011 Grenen Knud Pedersen - Diether Maaszen - Brian Wielsø - 2 stk

 

31 maj 2011 Ellekrattet Esben Eriksen 2 stk

 

31 maj 2011 Gerå enge og strand Hans Christophersen 2 stk

 

26 maj 2011 Hanstholm reservat jens Jørgen Andersen - Jens Kristian Kjærgård 3 stk

19 maj 2011 Rendborg Carsten Sørensen 2 stk

 

9 maj 2011 Skagen området Jan Speirmann 3 stk

 

9 maj 2011 Ellekrattet Tonny Ravn Kristiansen 3 stk

 

9 maj 2011 Skagen Odde naturcenter Jørn Munch 2 stk

 

7 maj 2011 Nordby Skagen Rolf Hansen og Freddy Hansen 1 stk

13 juni 2012 Skagen by Jørgen Kabel 1 stk

 

10 juni 2012 Skallerup indlandsklitter Lars Gro - Neilsen 5 stk

 

22 maj 2012 Grenen David Manstrup - Skagen fuglestation 4 stk

22 maj 2012 Grenen Rolf Christensen - Jørgen Hulbæk Christiánsen - Kurt Willesen 3 stk

 

22 maj 2012 Grenen Brian Wilsøe - Knud Pedersen - Leif Nørgård Smidt -Brian Kristensen 1 stk

 

22 maj 2012 Grenen Freddy Hansen - 2 stk

 

20 maj 2012 Vesterholmen Brian Kristensen 1 stk

 

20 maj 2012 Grenen Kresten Madsen - Jørn Vinther Sørensen -Bjarne Huss Jensen -Morten Bentzon Hansen 4 stk

 

20 maj 2012 Grenen Anni og Peter Nielsen - brian Kristensen -Resevatet Skagen 4 stk

 

20 maj 2012 Grenen Rolf Kristensen 5 stk

 

20 maj 2012 Grenen Morten Kristensen- 1 stk

 

20 maj 2012 Flagbakken Freddy Hansen - Anne Opelstrup - Brian Wielsøe 1 stk

20 maj 2012 Flagbakken Allan Kjær Villedsen 4 stk

 

20 maj 2012 Flagbakken Jørn Hulbeck Christiansen 2 stk

 

20 maj 2012 Skagen by Knud Pedersen og John Pedersen 1 stk

 

19 maj 2012 Grenen Rolf Kristensen - John Engelhard - 1 stk

 

19 maj 2012 Nordstrand Morten Bentzon Hansen- Georg Guldvang - Christian A Jensen- 1 stk

 

19 maj 2012 Nordstrand Michale Schwalbe 2 stk

 

19 maj 2012 Reservatet Skagen Freddy Hansen 1 stk

 

19 maj 2012 Reservatet Skagen Torben Nielsen 2 stk

 

19 maj 2012 Flagbakken Anton Herrig Lieberman 1 stk

 

19 maj 2012 Pælebak klit ( inkl.storeklit ) Rolf Kristensen - Johan Henrik Funder Carstenschiold 1 stk

 

25 maj 2013 Råbjerg mile camping Carsten Svejstrup Sørensen 1 stk

 

24 maj 2013 Grenen Per Rasmussen - Jørn Munck -Jørgen Engelhard -Brian Wielsø -Ivan Olsen 2 stk

24 maj 2013 Grenen Kurt Kaack Hansen- Britta Overgård jensen. -Knud Pedersen -Jørgen Hulbæk Jørgensen 2 stk

 

24 maj 2013 Grenen Michael Køie Poulsen 2 stk

 

24 maj 2013 Ellekrattet Freddy Hansen 1 stk

 

23 maj 2013 Bankes marker Jacob Ellenhard -Jørgen Munck - Jan Skubbeltrang -Lars Max Nielsen 2 stk

 

23 maj 2013 Bankens marker Lars max Nielsen 2 stk

 

23 maj 2013 Saftemarksbakken Freddy Hansen - Georg Guldvang -Brian Wielsøe 2 stk

 

23 maj 2013 Skagen by Jørgen Munck - Lars Tom Petersen -Asger Aarkrog 2 stk

 

23 maj 2013 Skagen by Jan Uthe Heilmann 4 stk

22 maj 2013 Grenen Rolf Christensen -Kurt Kaack Hansen 2 stk

 

22 maj 2013 reservat Skagen Anni og Peter Nielsen 2 stk

 

22 maj 2013 Batteriskoven Georg Guldvang 2 stk

 

22 maj 2013 Bankens marker Jørgen Kabel 2 stk

 

22 maj 2013 Skagen by John Pedersen 2 stk

 

21 maj 2013 batteriskoven Jørgen Munck -Jørgen Engelhard 2 stk

 

21 maj 2013 Poul eeg camping David B collinge -Freddy Hansen -Michael Køei Poulsen 2 stk

 

21 maj 2013 Skagen by Knud Pedersen - Brian Wielsøe 2 stk

 

19 maj 2013 Skagen by John Pedersen 1 stk

 

18 maj 2013 Grenen Jørgen Munck -Peter Hartoft Jacobsen - Jakob Engelhard - Knud Pedersen 1 stk

 

18 maj 2013 Grenen Jørgen Hulbeck Christiansen - Mogens Damm -Inger Lisbeth Damm 1 stk

 

18 maj 2013 Skagen haveforening David B Collinge 1 stk

 

17 maj 2013 Grenen Rolf Christensen 3 stk

 

17 maj 2013 Nordstrand Jørgen Hulbeck Christiansen 3 stk

 

17 maj 2013 Flagbakken Henrik Stenholt - Dieter Maaszen 3 stk

 

17 maj 2013 Bankens marker Jan Skubbeltrang - Anders Høhgsholm - Ella Mikkelsen - Torben Nielsen 3 stk

 

17 maj 2013 Skagen by Knud Pedersen - John Pedersen 3 stk

 

17 maj 2013 Skagen haveforening Jørgen Munck 3 stk

 

17 maj 2013 Skørping Hans Christoffersen 1 stk

 

16 maj 2013 Reservat Skagen Jørgen Hulbeck Christiansen 1 stk

 

16 maj 2013 Hulsig hede Jan Skrubbeltang 3 stk

 

16 maj 2013 Bankens marker Jørgen Munck - Rolf Christensen 3 stk

 

16 maj 2013 Saftevandsbakken Jørgen Munck 3 stk

 

5 august 2014 Grenen Rolf Christensen 1 stk

 

5 august 2014 Skagen by Jørgen Kabel 1 stk

 

6 juni 2014 Tornby klitplantage Kirsten Rønnou 2 stk

 

30 maj 2014 Grenen Carsten Lundberg 1 stk

 

30 maj 2014 Lodskovvad Peter Manstrup 1 stk

 

30 maj 2014 Saftevandsbakken Georg Guldvang 2 stk

 

30 maj 2014 Skagen by Jørgen Hulbæk Christiansen 1 stk

29 maj 2014 Saftevandsbakken Georg Guldvang 1 stk

 

21 maj 2014 Nordstrand Jørgen Munck -Sigrid Kistrup Ilsøe - Jørgen Hulbæk Christiansen -Jakob Engelhard 2 stk

 

21 maj 2014 Nordstrand Ella Mikkelsen 1 stk

 

19 maj 2014 Grenen Jakob Engelhard - Rolf Christensen - Christian A. Jensen - Jørgen Hulbæk Christiansen 5 stk

 

19 maj 2014 Grenen Jens Albrechsen 8 stk

19 maj 2014 Nordstrand Jørgen Munck - Sigrid Kistrup Ilsøe - Jørgen Hulbæk Christiansen - Freddy Hansen 2 stk

 

24 august 2015 Nedermose Jørgen Kabel 1 stk

 

17 juli 2015 Skagen by Knud Pedersen 1 stk

 

3 juli 2015 Hulsing hede Knud Pedersen 1 stk

 

30 juni 2015 Grenen Jens Kirkeby og Anders Wiig Nielsen 1 stk

 

28 juni 2015 Grenen Rolf Kristensen og Karsten Klausen 5 stk

 

22 juni 2015 Grenen Rolf Kristensen 1 stk

 

16 juni 2015 Grenen Rolf Kristensen 1 stk

 

14 juni 2015 Lille Vildmose ,Tofte mose Arne Kiis 3 stk

 

13 juni 2015 Grenen Rolf Kristensen 1 stk

 

13 juni 2015 Skagen fyr ( det grå fyr ) Skagen fuglestation 1 stk

 

12 juni 2015 Batterivej,Skagen Erik Christofferesen 1 stk

 

11 juni 2015 Skagen by Jørgen Munck 1 stk

 

7 juni 2015 Nordmandshage Rene Rørbæk 1 stk

 

5 juni 2015 Uggerby strand Anders Østerby 1 stk

 

5 juni 2015 Ellekrattet Jørgen Munck 1 stk

 

5 juni 2015 Reservatet Skagen Jørgen Munck 4 stk

 

5 juni 2015 Batterivej Skagen Thomas Varto Nielsen - Brian Skræm 4 stk

 

5 juni 2015 Nordstrand ved Batterivej Erik Christophersen - Morten Bentzon Hansen 4 stk

 

4 juni 2015 Grenen Jørgen Munck - Anders Odd Wulf Nielsen 1 stk

 

4 juni 2015 Skagen fyr ( det grå fyr ) Skagen fuglestation 1 stk

 

26 maj 2015 Grenen [Lars H. Mortensen - [Brian Wielsøe -[Jørgen Hulbæk Christiansen 1 stk

 

26 maj 2015 Grenen [Skagen Fuglestation - freddy Hansen - Henrik Stenholt 1 stk

 

25 maj 2015 Ellekrattet Karsten Klausen - 1 stk

 

25 maj 2015 Bankes marker Freddy Hansen 1 stk

 

23 maj 2015 Grenen Jørgen Hulbæk Christiansen - Rplf Cristensen - Jacob Engelhard -Anders Prehn 1 stk

 

23 maj 2015 Bankens marker Torben Nilesen - Erik Christophersen 1 stk

23 maj 2015 Saftevandsbakken Lars Tom Petersen 1 stk

 

22 maj 2015 Grenen Jørgen Munck - Per Poulsen - Kurt Willumsen - Bo T.Johansen -Lars Tom Petersen 1 stk

22 maj 2015 Grenen Rolf Christensen [Jørgen Hulbæk Christiansen] 2 stk

 

22 maj 2015 Pouk EEG Camping Knud Pedersen 1 stk

 

22 maj 2015 Skagen by Michal Ancher - Erik Christoffersen 1 stk

 

22 maj 2015 Skagens fyr ( det grå fyr ) Skagen fuglestation 1 stk

 

20 maj 2015 Ellekrattet Morten Christensen 1 stk

 

16 maj 2015 Grenen Rolf Christensen - Thomas varto Nielsen Carsten Svejstrup Sørensen michale K Poulsen 2 stk

 

16 maj 2015 Skagen by Michael Ancher 2 stk

 

15 maj 2015 Grenen set af 13 forskellige personer 1 stk

 

15 maj 2015 Nordstrand ved Batterivej set af 7 forskellige personer 1 stk

 

15 maj 2015 Nordstrand Klaus Balling Olsen 1 stk

 

15 maj 2015 Nordstrand ved Grenen Eilif S bendtsen 1 stk

 

14 maj 2015 Grenen set af 7 forskellige personer 1 stk

 

14 maj 2015 Resevat Skagen Poul Blicher Andersen 1 stk

 

14 maj 2015 Damsted klit set af 3 personer 1 stk

 

14 maj 2015 Flagbakken set af 5 personer 1 stk

 

14 maj 2015 Den tilsande kirke set af 6 personer 1 stk

14 maj 2015 Stokmile Jørgen Hulbæk Christiansen 1 stk

 

12 maj 2015 Grenen set af 2 personer 1 stk

 

12 maj 2015 Ellekrattet Freddy Hansen 1 stk

 

3 maj 2015 Grenen - lodskoksvad - Skagen fyr ( det Grå fyr ) set af 11 personer 1 stk

 

22 august 2016 Ålborg ø Ole Riis Jensen 1 stk

 

5 juli 2016 Batteri skoven Jørgen Kabel 1 stk

 

12 juni 2016 Grenen Rolf Christensen 1 stk

 

7 juni 2016 Thorbakkerimmen Rune Sø Neergård 1 stk

 

6 juni 2016 Flagbakken Jørgen Munck 1 stk

 

3 juni 2016 Gjøl by Dof Nordjylland 1 stk

 

28 maj 2016 Batteriskoven - Flagbakken - Hulsig hede -Hulsig - Nordstrand ved batteri-det hvide fyr set af 13 personer 1 stk

 

24 maj 2016 Reservatet Skagen Kim Mouritsen 1 stk

 

22 maj 2016 Grenen - Nordstrand -Ellekratet - Skagen fyr ( det grå fyr ) set af 8 personer 1 stk

 

21 maj 2016 Reservatet Skagen Kim Mouritsen 1 stk

 

18 maj 2016 Nordstrand Klaus Malling Olsen 1 stk

12 maj 2016 Grenen Rolf Christensen - Anders Prehn 1 stk

 

7 maj 2016 Sletten Anders Brinkman 1 stk

 

6 juni 2017 Nordstrand karsten Klausen 3 stk

 

28 maj 2017 Grenen set af 12 personer 1 stk

 

28 maj 2017 Nordstrand set af 2 personer 3stk

27 maj 2017 Saftevandsbakken - Skagen by - Skagen haveforening - Skagen fyr set af 7 personer 14 stk

 

24 maj 2017 Poul Eeg camping - Skagen by set af 2 personer 1 stk

 

23 maj 2017 Skagen fyr ( det grå fyr ) - Grenen set af 2 personer 1 stk

 

21 maj 2017 Grenen set af 14 personer 2 stk

 

17 maj 2017 Kjul Å (Åbyen - Udløb) Dof Nordjylland 6 stk

 

13 maj 2017 Grenen - reservatet Skagen - nedermose set af 8 personer 7 stk

 

13 maj 2017 Nordstrand -Bankens marker - set af 6 personer 8 stk

 

13 maj 2017 Batterivej Skagen - Skagen by set af 2 personer 1 stk

 

 

Total har der været 375 registreringer

 

ialt af fugle 773 fugle

 

Mange af fuglene er selvfølgeligt set flere gange og er dobbelte talte men jeg mener det giver et lille billede af de fugle vi har her i Danmark.

 

Som man kan se er de første fugle kommet til Nordjylland d.3 maj 2016

Jeg kender også til at fuglene i Sønderjylland .De kom d 18 maj

 

De trækker sydpå her omkring d. 20-25 august .

 

Seneste registrering er d 28 august i Storstøms 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

biæderen 2018