biæder fra 2017

Siden opdateret d. 06-07-2016

Per Bangsgaard´s hjemmeside.

 

 

Biæder i Danmark .Alle billeder er fra 2017

det første billede viser omslaget på en bog jeg laver til mig selv over biæderne her i Danmark.

Det er alle mine notater startende fra 2017 og ogå med billeder fra samme periode.

 

 

 

 

stedet hvor de yngler .Lægge mærke til på de 2 sidste billeder her er fuglene erved at udvælge sig deres redehul.

 

 

viser disse billeder hvor at man kan se de små højder der er fra bunden til toppen af grusgraven

 

 

nogle steder er højden måske 40 cm til toppen ,andre stederer der ca. 2 m fra bund til top

 

 

her er fugle i fuld gang med at lave deres nye hul.I denne hul er der nu unger i.

 

det ene par har nu valgt deres plads til at få lavet deres rede.

 

 

 

 

de første billeder af fuglene fik jeg d. 10 juni men fra lang afstand.

 

 

 

 

disse billeder viser fuglens elegante flugt i luften medens de jager insekter.

 

 

 

flere luftbilleder af denne flotte fugl

 

er så heldigt at jeg har fået tilladelse til at være ved grusgraven så jeg kan observere fuglene her fra Fra d. 14 juni.

 

disse fugle er fotograferet efter jeg har få tilladelse til at være omkring grusgraven .Er fortsat et godt stykke fra rederne

 

 

 

 

 

disse her billeder er fra d. 19 juni.Fuglene ruger nu og de skiftes til at ruge på æggene.De bruger nu 3 høje træer til at jage fra.

 

 

 

fuglene flyver i denne periode samlet langt for at jage insekter Er væk fra en halv til en hel time.

 

kommer samlet tilbage .Man kan hører dem når de kommer og de flyver tit meget højt inden de lander i deres træ.

 

 

 

 

her d 27 juni var jeg der ca. et par timer.på samme plads.Fuglene ruger og det eneste jeg observere var at hannerne sad og sang .

 

 

 

 

når de havde fløjet en tur kom de tilbage til samme gren for at synge for hunnen ,der rugede

 

i dag så jeg 6 fugle + dem der rugede så mon ikke der mellem 5-6 par her i 2017

 

 

 

her d. 1 juli er der ikke sket noget nyt.Hannerne synger fra samme gren ,men det ene hul bliver besøgt lidt mere en før.

 

 

 

det er som fuglene ikke flyver langt væk mere så det er nok lige før der er unger i reden

 

 

 

fuglene lægger mellem 6-8 hvide æg og der ruges i ca. 20 dage .Normalt vil sådan fugle ruge fra omkring det 3-4 æg

 

 

ungerne vil være i reden mellem 20-25 dage og man siger at fra rugning til udflyvning af ungerne går der ca. 70 dage.

 

her ses en syngende han.

 

 

 

her d 6 juli har alle fugle skifte adfærd .Det tyder på at 2-3 par har fået unger.De andre par er måske et par dage bagefter

 

 

fuglene jager nu omkring grusgraven hvor de før fløj væk for at jage

 

 

 

fuglene fanger nu guldsmeder -sommerfugle - bier m.fl og spiser dem på samme gren tæt ved redehullerne

 

fuglene fanger kun en insekt af gangen og hvis ikke de spiser dem selv foder de ungerne med dem.

 

 

 

når de flyver til hullet med føden flyver de kun til hullet hvis ungerne giver tigge lyde fra sig .Hvis ikke spiser de selv insekten

 

 

 

fuglene føder kun deres unger med en insekt pr. gang så når ungerne bliver større får de travlt.

 

 

det bliver spænde at se når ungerne er store og kommer frem i hullerne.

 

 

når alle unger er kommetr ud samler de sig lige som svaler og de flyver alle fugle af sted på engang.

 

 

 

det bliver spændende at tjekke rede hullerne når unger har forladt dem.Tror de ikke lugter så godt.

 

 

 

her d. 13 juli er der med sikkerhed 2 par der har unger .Digesvalerne er væk

 

 

 

de gamle fugle flyver til hullerne ca. hvert 10 minut og de renser også reden for ekstrimenter fra ungerne

 

her kommer de gamle fugle med mad til ungerne .Billederne er fra d. 13 juli

 

 

 

her d.13 juli flyver de gamle fugle til huller ca. hver 10 minut med en hel insekt hver gang

billederne her viser at hver gang de gamle fugle flyver ud fra hullet har de ungernes ekstrementer med ud.

 

 

sjovt at se på når de gamle fugle kommer tilbage med mad. De flyver lige højt for at se om alt er ok før de flyver til hullet.

 

 

 

de gamle fugle jager nu også insekterne omkring stedet hvor de bor .Flyver ikke langt mere

 

 

regner med er er 2 par der har unger og 3 par der ruger elle rlige har fået små unger.

 

 

 

 

 

billederne her er fra d 19 juli der viser at der er 7 gamle fugle + der er 2 par der har unger

billedet i midten viser at i dette hul er der 3 gamle fugle der fodrer her. Måske en unge fra sidste år som ikke er kønsmoden der hjælper til.

 

 

 

 

 

de her flyvende biæder viser hvor travlt de gamle fugle har med at skaffe føde til ungerne

 

 

 

 

 

ind i mellem fodringen skal der også være tid til et pusterum .De føder ca. ungerne hvert 10-15 minut med et stykke insekt.

 

 

 

her d 24 juli er der ved at være store unger i de 2 reder .

 

 

ved denne rede er der 3 gamle fugle der foder ungerne op .Det her er fugl nummer 3 der venter på at de 2 andre skal blive færdig.

 

 

 

 

her d. 28 juli er der stadigvæk store unger i begge reder. Oplevede noget sjovt i dag. Det trak op til regnvejr og alle gamle fugle begyndte at fodre

 

 

 

der var 12 gamle fugle i gang med at fodre og de fodre på kryds og tværs .Det er en god ide for at overleve .Når det regner er fuglene ikke i gang.

 

 

 

 

men inden regnen kommer bliver alle unger stop fodret så hvis regnen varer længe kan ungerne sagtens klarer sig selv.

 

 

man kan se at ungerne er ved at være store for fuglene flyver ikke langt fra hullet for at fange insekter.

 

 

hvis man ser på billederne kan man se at den største part af insekter de fodrer med er humlebier og store guldsmede

 

 

da ungerne er ved at være store sidder de gamle fugle tit uden for hullet for at lokke ungerne ud.

 

 

her d 31 juli er ungerne ikke kommet ud endnu af reden .Man kan se dem i hullerne så de kommer nok snart ud

 

lige nu er der 12 gamle fugle .Så i dag 10 af dem.På billederne er der 7 stk samlet i træet

li

 

de gamle fugle fanger guldsmede-humlebier -dagpåfugleøjer og amiradler til ungerne

 

 

 

2 af fugle brugte et træ tæt på mit skjul ,og he jage de insekter fra.

 

 

 

 

 

lidt svært at fotograferer dem da de skulle have ro til jage Fik da et par billder af fuglene

 

 

 

fangede da nogle humlebier som de spiste i et andet træ for der efter at vende tilbage til ders træ foran mig.

 

 

 

 

en musvåge kom forbi og fik øje på stedet hvor det ene rede hul var.Kredse lidt over den ,men forsvandt så.

 

 

 

de gamle fugle sidder tit på jorden og venter inden de flyver ind og fodrer ungerne.

 

 

 

 

de gamle fugle har travlt med at fange insekter til ungerne

 

 

 

 

 

her fodrer de gamle fugle ungerne og på det midterste billede kan man lige skimte en af ungerne inde i hullet

 

 

 

de gamle fugle prøver at lokke ungerne ud.

 

 

 

 

der skal skaffes med mad til nogle sultne unger

 

 

 

ca. hver 10-15 minutter kommer de gamle fugle med em insekt til ungerne Der kan være op til en 6-7 unger i hvert kuld .

 

 

 

 

da kun foder med en insekt af gangen skal de jo flyve mange gange til reden.I dette hul er der 3 gamle fugle der foder

 

 

 

 

 

som man kan se på de næste bileder så bliver der brugt mange guldsmede til at fodrer med.

 

 

når ikke der fodres har de et bestemt træ der holder til i .Her har de oversigt over redepladsen + markerne de jager på

 

 

 

 

som man kan se på billederne går der mange insekter til. De bliver vendt så hovedet vender ud af.Humlebierne kan de vende i luften.

 

 

der flyves til rederne med insekter

da der lige nu er ihvertfalde 12 gamle fugle ,tror jeg at nogle af dem er ungfugle fra sidste år som ikke er kønsmoden endnu

 

 

 

 

den ene dag jeg var der oplevede jeg noget meget pusigt Det trak op til tordenregn og alle 12 gamle fugle fik travlt med at fodre ungerne

 

 

 

det skete 2 gange denne dag.Det er jo en god måde at overleve på for når det regner sidder fugle stille da der ingen insekter er at fange

 

 

 

 

 

tænkte også på om to hunfugle kan lægge æg i samme rede da fuglene er meget sociale med hinanden .Jeg kender ikke svaret ?

 

 

 

en ting jeg også har lagtmærke til det er hvordan de sidder i samme træ .De fugle der har unger sidder i toppen ar træet hvor de har udsigten

 

 

 

 

over redepladserne ,medens de andre fugle sidder midt i træet hvor der er ro til at spise i fred fro andre biæder.

 

 

 

 

en ting jeg også har lagt mærke til er fjerdragten .Nogle af fuglene er i fuld yngledrag ,medens andre ligener fugle der skifter fjerdragt (pjusket)

 

 

 

 

 

var der ude d 3 august i regnvejr for at se hvordan fuglene reagere på dette. Da det regnede sad fugle i en høj træ og der var ingen der fløj rundt af dem.

 

da regnen stoppede efter ca. 1 time vendt alle biæderne tilbage og de kom på engang.I dag talte jeg 10 gamle fugle

 

 

 

 

 

 

da fuglene havde puset e fjer gik de i gang med at fodre..Igen skete det jeg så sidste gang .? Alle fugle hjalp med at fodre i de 2 huller

 

 

 

på grund af vejret var der mest humlebier at fange ,Fik dog en enkelt sommerfugl

 

 

efter 1 time regnede det igen og alle fugle satte sig til rette igen og ventede op tørvejr

 

 

sådan vender man en humlebie i luften

 

 

en humlebi bliver fanget men vender forkert i næbbet

 

hvad gør man så ? Man vender den i luften så hovedet vender fremaf inden man flyver ned til ungerne .Sidste billede

 

 

 

ser foran hullet for at lokke ungerne ud.

 

 

der blev fanget humlebier denne dag.

 

 

ser i samme træ hvor de jager fra.

 

 

så er det med at få bien til at vende rigtigt

 

 

 

når det er på plads så afsted til ungerne

 

 

 

 

det er også dejligt at blive tørret efter alt det regn

 

 

 

 

 

det gav da en enkelt sommerfugl .

 

 

 

den skulle også gøres klar og så afsted til ungerne

 

 

 

de gamle fugle havde meget travlt .Der blev fodret mellem bygerne og alle fugle i kolonien hjalp til .Der var mellem 7-10 fugle til 2 huller.

 

 

som man se er ungerne nu store .Forlader reden mellem 1-3 dage.

 

 

 

 

der skal meget føde til .Kun 1 insekt af gangen så de flyver mange gange til reden.

 

 

 

ungerne kigger ud.

 

 

 

 

 

 

her er noge jeg ikke kan lide.Det er en tårnfalk der har fået øje på ungerne .Til venstre på de 2 sidste billeder kan man se ungen

 

 

jeg ved ikke om tårnfalken kan tage ungerne når de kommer ud ? De gamle fugle kan de ikke røre .Men det var helt tydeligt at de havde set ungerne

 

 

 

men heldigvis fløj den igen så livet kunne gå videre hos biæderne

 

 

 

men man ser kun 1 unge af gangen så det er jo spændende hvor mange unger der er i de 2 kuld

 

syntes lige at jeg ville have et billede mere af fuglen der vender humlebien i luften

 

her d 7 august er det ene hold unger gået af reden .Tror at der er 3 unger i dette kuld.Som det ses på de andre billeder er det andet kuld ikke kommet ud.

 

 

på de sidste 2 billdeder kan man se de 3 unger fra første kuld der er kommet ud

 

 

det første billeder tror jeg er en af ungerne der er kommet fortæt på en af de gamle fugle .

 

som man kan se på disse her billeder er tårnfalkene meget tæt på redehulerne Er ikke sikker på om de tager biæderungerne men de ved de er der..

 

 

 

 

de næste billeder er med forskellige insekter. De 2 første er en guldsmed - den sidste er en humlebi der måtte lade livet.

 

 

 

de 3 næste er en guldsmed der er fanget

 

 

 

første billede er en humlebi - de 2 næste er en sommerfugl ( admiral ) der er fanget.

 

 

første billede er en admiral - de 2 næste billeder en en humlebi der vender forkert og bliver vendt i luften

 

 

 

en bi - en humlebi - 2 fugle med en guldsmed hver.

 

 

 

alle 3 har en bi

 

 

 

her har de fanget en guldsmed

 

 

første billede en guldsmed de 2 andre har de fanget en sommerfugl ( admiral )

 

 

 

første billede en guldsmed - de 2 sidste haer de fanget en humlebi

 

 

 

de næste billeder viser biæderen i luften .De fleste af billederne er de på vej til ungerne med mad.

 

 

 

det sidste billede her viser en unge og en gammel

 

 

 

 

 

 

 

læg mærke til halen på fuglen på det sidste billede Den er helt hvid og det er en unge fra i år

 

 

 

 

det er en meget flot fugl at følge i luften .Flyver meget hurtigt og udnytter vinden til at svæve ned til reden.

 

 

de næste billeder er fra træet når der har været samlet flere fugle sammen.

 

 

normalt var der fra 1-3 fugle samlet .Billederne er for de fleste fra den periode hvor de havde unger.

 

 

men jeg havde da dage hvor der var flere fugle samlet. Det højeste jeg har billeder af er med 7 fugle.

 

 

 

det højeste antaljeg har set samlet er 12 gamle fugel .Men de sad sådant at det var umuligt at få et billede af dem samlet.

 

mange af fuglene fløj først til træet inden de fløj til hullerne for at fodre ungerne

 

 

 

her på nogle af de sidste billeder kan man se at der sidder 7 fugle i træet

 

 

 

de næste billeder viser fra start til slut .Her er de gamle fugle ved at lave /finde deres redehul

 

 

det første billeder er fra hvor de leder efter deres redehul - de 2 andre er medens de ruger hvor de skifter til at ruge.

 

omkring 10 juli får de unger - første billede viser at fuglene tager ungernes afføring med ud -De skiftes også til at varme ungerne i starten

 

 

 

 

efter 2-3 døgn var begge fugle igang med at fodre samtidigt.De var i hullet fra 1-3 minutter inden de fløj igen

 

 

 

de gamle fugle har travlt .Det er kun 1 insekt pr. gang så der skal jo flyves mange gange frem og tilbage.

 

 

her er beviset for hvordan fuglene hjælper hinanden .De 3 billeder er ved samme redehul - samme dag - og fra ungerne var ca. 10 dage gammel var der 3 gamle fugle til at fodre dem.

 

 

der bliver fanget mange insekter medens de har unger.

 

 

på det første billed kan man lige ane en unge der sidder i hullet

 

 

 

 

man kan også se på disse fugle at ungerne er blevet større .De skal ikke ind i hullet mere men kan fodre dem direkte fra yderkanten af hullet.

 

 

 

 

ungerne er nu så store at de gamle fugle sidder uden for hullet for at lokke dem fra reden.

 

ungerne er nu så store at de er klar til at forlade reden

 

 

ungerne forlader reden enten d 6 august eller d .7 august.

 

 

 

der var 3 unger i dette kuld og d, 10 agust er de i luften .Ungen kan kendes på den lyse farve.

 

 

dette var de sidste billeder af biæder fra 2017 .Glæder mig til 2018 hvor den vender tilbage til sine redepladser.

 

 

 

her er grusgraven d 28 december 2017 .Som man kan se er der gravet sand - nogle af redehullerne er væk -ræven graver huller her.

 

 

 

grusgraven i dag d 4 januar 2018.Der er blevet gravet sand i bunden af grusgraven.

 

 

 

den øverste terrasse er væk og mange af hullerne er tilstoppet på grund af nedstyrtning .Det er alt den regn der er skyld i dette.

 

af de 15 huller der ,er der nok kun 7-8 tilbage .Ræven er også i gang der ude og den har lavet huller 3 steder.Håber ikke den får hvalpe der ude.

de sidste 2 billeder er fra d .9 april ,som viser hvordan grusgraven har forandret sig i løbet af vinteren

 

som man kan se er de fleste biæder huller væk på grund af sandskred i løbet af vinteren .Det bliver spændende at se hvordan fugle reagerer på disse forandringer .Mange små buske og sten er også væk.